P. Trưởng khoa phụ trách khoa ThS. Lê Thành Tới

Website khoa: http://eee.hufi.edu.vn/

 

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập