Nhà khoa học trẻ đưa ra giải pháp cho an toàn thực phẩm và an ninh lương thực.

19/10/2017

Đăng lại từ báo: http://quochoitv.vn/

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập