TRUNG TÂM CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Trần Minh Bảo
Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin

Lịch sử hình thành

Trung tâm Công nghệ Thông tin (TT.CNTT) được thành lập ngày 01/12/2010 trên cơ sở tách bộ phận kỹ thuật từ khoa Công nghệ Thông tin.

Nhiệm vụ chủ yếu

 • Xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy tính, hạ tầng mạng: LAN, wifi, website, server, dữ liệu, camera an ninh giám sát trong Nhà trường; bảo đảm an toàn thông tin mạng.
 • Xây dựng quy định về sử dụng mạng và quản lý người dùng mạng của Nhà trường. Hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả thiết bị và các tài nguyên  trên mạng; Xây dựng hệ thống an ninh mạng máy tính trong Nhà trường
 • Sửa chữa, bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi cho các đơn vị thuộc trường và các phòng học thực hành máy tính của trường giao cho Trung tâm.
 • Nghiên cứu, xây dựng và triển khai ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy học tập của Nhà trường.
 • Phối hợp với Trung tâm tuyển sinh và Dịch vụ đào tạo, các đơn vị có liên quan trong và ngoài Trường để đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chương trình tin học ngắn hạn. Liên kết với các trung tâm đào tạo trong và ngoài nước để đào tạo, bồi dưỡng, kiểm tra và cấp chứng chỉ các chương trình tin học Quốc tế.
 • Điều tra thị trường về nhu cầu nguồn nhân lực công nghệ thông tin, mở các lớp đào tạo ngắn hạn, trung hạn về công nghệ thông tin theo nhu cầu xã hội.

Quy trình thực hiện

1. Quy trình bảo trì sửa chữa thiết bị công nghệ thông tin

....

Thành tựu

 • Từ khi thành lập đến nay, TT.CNTT đã tổ chức đào tạo và cấp chứng chỉ tin học A, B, Ứng dụng công nghệ thông tin cơ bản khoảng 60.000 lượt; giảng dạy các lớp tin học văn phòng cho tất cả các khoa trong trường.
 • Năm 2012 đã thiết kế và triển khai hệ thống cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin toàn trường.
 • Bảo quản và vận  hành hệ thống hạ tầng mạng, website của trường và các đơn vị.
 • Bảo quản khoảng 200 thiết bị công nghệ thông tin tại các đơn vị trong toàn trường.
 • Bảo quản khoảng 1000 máy tính tại các phòng thực hành.
 • Tham gia các phong trào do công đoàn trường tổ chức và đạt giải cao.

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: Tầng trệt nhà A, 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (028)38161673 - (028)38163319 - 132

E - mail: its@hufi.edu.vn

Website: http://its.hufi.edu.vn/