DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ LẦN THỨ XIII, NHIỆM KỲ 2015 - 2020

Đồng chí. Phan Xuân Cường
Bí thư Đảng Ủy
Trưởng phòng Công tác Chính trị Sinh viên và Thanh tra Giáo dục

Đồng chí. Võ Tuyển
Phó Bí Thư Đảng Ủy
Phó Hiệu trưởng

Đồng chí. Nguyễn Xuân Hoàn
Đảng Ủy viên
Hiệu Trưởng

Đồng chí. Thái Doãn Thanh
Đảng Ủy viên
Trưởng phòng Tổ chức Hành chính

Đồng chí. Cao Xuân Thủy
Đảng Ủy viên
Trưởng khoa Du lịch và Ẩm Thực

Đồng chí. Nguyễn Thị Thu Thoa
Đảng Ủy viên
Trưởng khoa Chính trị - Luật

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319

E - mail: info@hufi.edu.vn

Website: http://danguy.hufi.edu.vn/