Logo
Ngôn ngữ

Hợp tác quốc tế

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (HUFI) và Trường Đại học ShenZhen (Trung Quốc)

29/10/2018

Bản ký kết này là một chương trình chính thức và mở ra cơ hội cho các em học sinh, sinh viên được học tập, rèn luyện trong môi trường quốc tế và nhận bằng cử nhân/thạc sỹ của Đại học Shenzhen và cũng là cơ hội cho giảng viên của HUFI nhận được các học bổng tiến sĩ từ phía trường đại học ShenZhen và hơn nữa là cơ hội trao đổi sinh viên và giảng viên giữa hai trường.

Chi tiết.