Logo
Ngôn ngữ

Tin tức - sự kiện

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học tại trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

25/10/2019

Tiếp nối đợt đánh giá ngoài (ĐGN) 03 chương trình đào tạo (CTĐT) diễn ra vào tháng 3/2019 vừa qua, ngày 23/10/2019, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, ĐHQG-HCM (Trung tâm) đã phối hợp với Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM (Trường) tổ chức đợt khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học bao gồm: ngành Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, ngành Công nghệ Thông tin, ngành Kế toán và ngành Quản trị kinh doanh theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng CTĐT ban hành theo Thông tư số 04/2016/TT-BGDĐT ngày 14/3/2016 của Bộ GD&ĐT.

Khảo sát sơ bộ kiểm định chất lượng 04 chương trình đào tạo trình độ đại học (Ảnh: HUFI)

Tham gia đợt khảo sát, Đoàn ĐGN gồm có PGS.TS. Lê Văn Hảo – Trưởng đoàn chương trình Công nghệ Kỹ thuật Điện – Điện tử, PGS.TS. Nguyễn Đình Thuân – Trưởng đoàn chương trình Công nghệ Thông tin, ThS. Lâm Tường Thoại – Trưởng đoàn chương trình Quản trị kinh doanh, TS. Trần Ái Cầm – Trưởng đoàn chương trình Kế toán, cùng các thành viên Đoàn và tổ thư ký hỗ trợ của Trung tâm.

Tiếp Đoàn ĐGN, về phía Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM có TS. Võ Tuyển – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các đơn vị, đặc biệt là lãnh đạo 04 Khoa có chương trình được đánh giá.

Theo kế hoạch làm việc đã được thống nhất, Đoàn ĐGN đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và tài liệu minh chứng của 04 CTĐT (Ảnh: HUFI)

Theo kế hoạch làm việc đã được thống nhất, Đoàn ĐGN đã tiến hành các hoạt động nghiên cứu hồ sơ tự đánh giá và tài liệu minh chứng của 04 CTĐT; dự giờ giảng của 06 lớp lý thuyết và thực hành; khảo sát và trao đổi với 04 khoa đào tạo (Khoa Công nghệ Điện – Điện tử, Khoa Công nghệ Thông tin, Khoa Quản trị kinh doanh, Khoa Kế toán – Tài chính; với 13 phòng ban, trung tâm, thư viện và các phòng học, phòng máy tính, ký túc xá,...

Cuối đợt khảo sát, Đoàn ĐGN đã có buổi làm việc với lãnh đạo Trường, Khoa và đại diện các phòng ban, đơn vị để báo cáo sơ bộ tình hình ngày khảo sát.

Theo PGS.TS. Lê Văn Hảo, Trường và Khoa đã có sự chuẩn bị khá tốt các hồ sơ minh chứng theo báo cáo tự đánh giá và theo yêu cầu bổ sung của Đoàn. Đại diện Đoàn ĐGN cũng đã thảo luận và thống nhất các nguyên tắc làm việc và những vấn đề cần chuẩn bị: tài liệu minh chứng bổ sung tiếp tục; số lượng, thành phần các đối tượng phỏng vấn; lịch trình khảo sát chính thức; cơ sở vật chất cần thiết và các công tác hậu cần.

TS. Võ Tuyển - Đại diện Lãnh đạo Trường cam kết sẽ tập trung để hoàn thiện, bổ sung hồ sơ minh chứng theo yêu cầu của Đoàn và chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cho đợt khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN trong đợt khảo sát chính thức.

Đợt khảo sát kết thúc bằng việc ký kết Biên bản ghi nhớ sau khảo sát sơ bộ giữa đại diện 04 Đoàn ĐGN và lãnh đạo Trường trong sự chứng kiến của lãnh đạo các đơn vị tại Trường. Thời gian khảo sát chính thức của Đoàn ĐGN 04 CTĐT tại Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM được thống nhất từ ngày 05 đến ngày 08 tháng 11 năm 2019.

Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông

Nguồn: Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục