Logo
Ngôn ngữ

Tin tức - sự kiện

Khảo Sát Sơ Bộ Chuẩn Bị Đợt Khảo Sát Chính Thức 3 Chương Trình Đào Tạo Của Đoàn Đánh Giá Ngoài Tại Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp. Hồ Chí Minh Ngày 15 – 03 – 2019.

18/03/2019

Ngày 15/3/2019 đoàn Đánh giá ngoài đến Trường khảo sát sơ bộ chuẩn bị khảo sát chính thức chương trình đào tạo các ngành: Công nghệ sinh học - trình độ đại học; Công nghệ Kỹ thuật môi trường - trình độ đại học; Đảm bảo chất lượng & An toàn thực phẩm - trình độ đại học theo Bộ tiêu chuẩn của Bộ GDĐT.

Tập tin đính kèm