Logo
Ngôn ngữ

Hợp tác quốc tế

HUFI phối hợp với Meiho giới thiệu hình thức học tập và triển khai giảng dạy e-learning cho sinh viên các chương trình có yếu tố nước ngoài tại Trường.

29/10/2018

Ngày 12/9 vừa qua, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Trường Đại học Meiho (Taiwan) giới thiệu hình thức học tập và triển khai giảng dạy e-learning (MOOCs) cho sinh viên các chương trình có yếu tố nước ngoài tại Trường.

Chi tiết