Logo
Ngôn ngữ

Hợp tác quốc tế

Hội thảo " Thông tin Học bổng Du học Đài Loan"

29/10/2018

Ngày 16 tháng 03 năm 2018, Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Văn phòng Kinh tế Văn hóa Đài Bắc tại TP. Hồ Chí Minh tổ chức buổi hội thảo "Thông tin Học bổng Du học Đài Loan"  nhằm thông tin học bổng du học Đài Loan đến với giảng viên và sinh Viên trong Nhà trường.

Hội thảo cũng đã thu hút được sự tham gia của giảng viên và đông đảo sinh viên của Nhà trường.

Hội thảo nhằm giới thiệu đến cho các bạn sinh viên về nhiều thông tin học bổng tại Đài Loan, thông tin các chương trình học bổng của Đài Loan, học bổng ngoại giao với HUFI. Đồng thời, hội thảo cũng giới thiệu đến các bạn sinh viên và giảng viên trong Nhà trường nhiều nét văn hóa đặc trưng và tương đồng giữa Việt Nam và Đài Loan.

Chi tiết.