Giới thiệu Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP.HCM

Trường được thành lập từ năm 1982, lịch sử hình thành và phát triển Trường được đổi tên và nâng cấp qua nhiều giai đoạn khác nhau. 

Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh là cơ sở...