Logo
Ngôn ngữ

Chương trình đào tạo đại học liên thông từ cao đẳng

23/09/2019

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC LIÊN THÔNG TỪ CAO ĐẲNG

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TÙY CHỌN

1

7480201

Công nghệ thông tin

Xem

Tải về

2

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Xem

Tải về

3

7510202

Công nghệ chế tạo máy

Xem

Tải về

4

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Xem

Tải về

5

7540101

Công nghệ thực phẩm

Xem

Tải về

6

7540106

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Xem

Tải về

7

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

Xem

Tải về

8

7340301

Kế toán

Xem

Tải về

9

7340201

Tài chính - Ngân hàng

Xem

Tải về

10

7420201

Công nghệ sinh học

Xem

Tải về

11

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Xem

Tải về

12

7340101

Quản trị kinh doanh

Xem

Tải về