Logo
Ngôn ngữ

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

05/10/2019

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG

Công đoàn Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh được hình thành và phát triển cùng với sự phát triển của nhà trường. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Công đoàn Công thương Việt Nam và Liên đoàn Lao động TP. Hồ Chí Minh, Công đoàn trường đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền và các đoàn thể khác trong việc ổn định và phát triển của nhà trường thực hiện nhiệm vụ chính trị đào tạo và nghiên cứu các ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế đóng góp nguồn nhân lực chất lượng cao trong công cuộc công nghiệp hóa-hiện đại hóa và phát triển đất nước.

Trong quá trình phát triển, Công đoàn trường đã trải qua nhiều nhiệm kỳ, sự đóng góp của Ban chấp hành các nhiệm kỳ là rất lớn, đi đầu là Chủ tịch công đoàn các thế hệ như:

Đ/c  Phan Trung Lượng       1982-1983                 Đ/c  Nguyễn Đức Cần         1997-2002

Đ/c  Đỗ Thị Bí                      1983-1984                 Đ/c  Phạm Trọng Luyện      2002-2007

Đ/c  Nguyễn Ngọc Nhĩ        1984-1986                 Đ/c  Nguyễn Thị Cẩm Hà    2007-2010

Đ/c  Đỗ Đức Nhuận             1986-1989                 Đ/c  Lê Thị Kiều Oanh        2010-2012

Đ/c  Vũ Đức Khán               1989-1997                 Đ/c  Lê Ngọc                         2012-2017