Chương trình đào tạo, đề án mở ngành mới (Đại học)

30/01/2019

ĐỀ ÁN, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO MỞ NGÀNH MỚI

TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC

 

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TÙY CHỌN

1

7620303

Khoa học thuỷ sản

Xem CTĐT

Xem đề án mở ngành

2

7340120

Kinh doanh quốc tế

Xem CTĐT

Xem đề án mở ngành

3

7380107

Luật kinh tế

Xem CTĐT

Xem đề án mở ngành

4

 

 

 

 

5

 

 

 

 

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập