Chương trình đào tạo đại học

15/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC

 

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TÙY CHỌN

1

7480201

Công nghệ thông tin

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

2

7510301

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

3

7510202

Công nghệ chế tạo máy

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

4

7510203

Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

5

7510401

Công nghệ kỹ thuật hoá học

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

6

7510402

Công nghệ vật liệu

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

7

7540101

Công nghệ thực phẩm

Xem CTĐT

khoá 8, 9, 10

Tải về

8

7540106

Đảm bảo chất lượng và an toàn thực phẩm

Xem CTĐT

khoá 8, 9, 10

Tải về

9

7540105

Công nghệ chế biến thuỷ sản

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

10

7340301

Kế toán

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

11

7340201

Tài chính - Ngân hàng

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

12

7420201

Công nghệ sinh học

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

13

7510406

Công nghệ kỹ thuật môi trường

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

14

7540204

Công nghệ may

Công nghệ dệt, may

Xem CTĐT Khoá 8

Xem CTĐT K9,10

Tải về CTDT K8

Tải về CTĐT K9,10

15

7340101

Quản trị kinh doanh

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

16

7810103

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

17

7220201

Ngôn ngữ Anh

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

18

7850101

Quản lý tài nguyên và môi trường

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

19

7510303

Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

20

7480202

An toàn thông tin

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

21

7810202

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

22

7720499

(MS TĐ)

Khoa học dinh dưỡng và ẩm thực

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

23

7720498

(MS TĐ)

Khoa học chế biên món ăn

Xem CTĐT

khóa 8, 9, 10

Tải về

24

7620303

Khoa học thuỷ sản

Xem CTĐT

khoá 10, 11

Tải về

25

7380107

Luật kinh tế

Xem CTĐT

khoá 10,11

Tải về

26

7340120

Kinh doanh quốc tế

Xem CTĐT

khoá 10,11

Tải về

 
Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập