Chương trình đào tạo cao đẳng

15/09/2018

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO CAO ĐẲNG

 

TT

MÃ NGÀNH

TÊN NGÀNH

TÙY CHỌN

1

6480201

Công nghệ thông tin

Xem

Tải về

2

6520227

Điện công nghiệp

Xem

Tải về

3

6520225

Điện tử công nghiệp

Xem

Tải về

4

6510201

Công nghệ kỹ thuật cơ khí

Xem

Tải về

5

6520114

Lắp đặt thiết bị lạnh

Xem

Tải về

6

6510401

Công nghệ kỹ thuật hóa học

Xem

Tải về

7

6540103

Công nghệ thực phẩm

Xem

Tải về

8

6510603

Kiểm nghiệm chất lượng lương thực, thực phẩm

Xem

Tải về

9

6810207

Kỹ thuật chế biến món ăn

Xem

Tải về

10

6340404

Quản trị kinh doanh

Xem

Tải về

11

6220103

Việt Nam học

Xem

Tải về

12

6810205

Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống

Xem

Tải về

13

6540204

Công nghệ may

Xem

Tải về

14

6340301

Kế toán

Xem

Tải về

15

6220206

Tiếng Anh

Xem

Tải về

16

6620301

Công nghệ chế biến thủy sản

Xem

Tải về

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập