Logo
Ngôn ngữ

Thông báo

Cấp Phát Giấy Chứng Nhận Tốt Nghiệp Tạm Thời Và Bảng Điểm Toàn Khóa (Đợt 2 Năm 2019)

11/09/2019

- Thời gian: Từ ngày 27/8/2019 đến 16h30 ngày 14/09/2019. - Địa điểm: Phòng D.102 (Hỗ trợ sinh viên) - Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ có ảnh khi đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp TT và bảng điểm toàn khóa.

Căn cứ vào thông báo số 414/TB-DCT ngày 11 tháng 6 năm 2019 về kế hoạch xét tốt nghiệp đợt 2 năm 2019, Phòng Đào tạo thông báo sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp về thời gian và địa điểm nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời và bảng điểm toàn khóa như sau:

- Thời gian: Từ ngày 27/8/2019 đến 16h30 ngày 14/09/2019.

- Địa điểm: Phòng D.102 (Hỗ trợ sinh viên)

- Sinh viên mang theo thẻ sinh viên hoặc giấy tờ có ảnh khi đến nhận Giấy chứng nhận tốt nghiệp TT và bảng điểm toàn khóa.

- Danh sách sinh viên nhận giấy chứng nhận tốt nghiệp TT và bảng điểm toàn khóa (Xem tại đây).