Các trình độ đào tạo thạc sĩ

14/09/2018

TT

Mã ngành

Tên ngành

Khoa quản lý

1

8420201

Công nghệ sinh học

Công nghệ sinh học

2

8540101

Công nghệ thực phẩm

Công nghệ thực phẩm

3

8520320

Kỹ thuật môi trường

Môi trường - Tài nguyên và Biến đổi khí hậu

4

8520301

Kỹ thuật hóa học

Công nghệ Hóa học

5

8520103

Kỹ thuật cơ kh

Công nghệ Cơ khí 

6

8340101

Quản trị kinh doanh

Quản trị kinh doanh

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập