Website Phiên bản thử nghiệm

Bộ máy tổ chức

07/11/2016

Hội đồng trường

Hiệu trưởng và các hiệu phó

1. Tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội

1.1. Đảng bộ

1.2. Công đoàn trường

1.3. Đoàn thanh niên

1.4. Hội sinh viên

2. Các phòng ban chức năng

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính

2.2. Phòng Kế hoạch - Tài chính

2.3. Phòng Đào tạo

2.4. Phòng Khảo thí & Đảm bảo chất lượng

2.5. Phòng Công tác Chính trị & HSSV

2.6. Phòng Thanh tra Giáo dục

2.7. Phòng Quản lý Khoa học & Đào tạo Sau Đại học

2.8. Phòng Quản trị - Thiết bị

2.9. Ban QLDA TTTN Thực hành

2.10. Ban Quản lý KTX

2.11. Tổ Quản trị mạng

3. Các khoa đào tạo

3.1. Khoa Công nghệ Thông tin

3.2. Khoa Điện - Điện tử

3.3. Khoa Công nghệ Cơ khí

3.4. Khoa Công nghệ Hóa học

3.5. Khoa Công nghệ Thực phẩm

3.6. Khoa Thủy sản

3.7. Khoa Tài chính - Kế toán

3.8. Khoa Công nghệ Sinh học & Kỹ thuật Môi trường

3.9. Khoa Công nghệ May, Thiết kế Thời trang và Da Giày

3.10. Khoa Quản trị Kinh doanh & Du lịch

3.11. Khoa học cơ bản

3.12. Khoa Lý luận Chính trị

3.13. Khoa Ngoại ngữ

3.14. Viện Đào tạo & HTQT

4. Các trung tâm

4.1. Trung tâm Giáo dục Quốc phòng & Thể chất

4.2. Trung tâm Công nghệ Thông tin

4.3. Trung tâm Ngoại ngữ

4.4. Trung tâm Thư viện

4.5. Trung tâm Thí nghiệm - Thực hành

4.6. Trung tâm Công nghệ Việt - Đức

4.7. Trung tâm Tuyển sinh & Dịch vụ Đào tạo

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập