Logo
Ngôn ngữ

BAN GIÁM HIỆU

23/09/2019

BAN GIÁM HIỆU

https://b.f9.photo.talk.zdn.vn/4015024473686042632/e3c3490ce29105cf5c80.jpg

PGS. TS. NGUYỄN XUÂN HOÀN
HIỆU TRƯỞNG

TS. VÕ TUYỂN
PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Hiệu trưởng qua các thời kỳ:

Thông tin liên lạc:

Địa chỉ: 140 Lê Trọng Tấn, P. Tây Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. HCM

Điện thoại: (08)38161673 - (08)38163319

E - mail: info@hufi.edu.vn

Website: http://hufi.edu.vn/