Báo cáo Ba Công Khai năm học 2016-2017.

19/10/2016

Thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân Trường Đại học Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM công khai những thông tin theo quy định như sau:

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ CƠ SỞ VẬT CHẤT CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017

THÔNG BÁO CÔNG KHAI THÔNG TIN VỀ ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO, CÁN BỘ QUẢN LÝ VÀ NHÂN VIÊN CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ BIẾN THỦY SẢN)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH CÔNG NGHỆ CHẾ TẠO MÁY)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH CÔNG NGHỆ SINH HỌC)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT HÓA HỌC)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN THỰC PHẨM)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH KẾ TOÁN)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT MÔI TRƯỜNG)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH CÔNG NGHỆ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH)

CÔNG KHAI CAM KẾT CHẤT LƯỢNG ĐÀO TẠO CỦA HUFI NĂM HỌC 2016 - 2017 (NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG)

Hình ảnh, hoạt động HUFI

Bản quyền thuộc về Trường Đại Học Công Nghiệp Thực Phẩm Tp.HCM - Thiết kế bởi EPMT

Đăng nhập

Sai thông tin đăng nhập